Tablica kolejnoœci wprowadzania gam wg prof. L.Kasjanenko

Klasa


Gamy

Arpeggio

Akordy

Pasaże

Szeœć pozycji

I

E, A, D, G

Osobno


toniczne z 3-ch dŸwięków

toniczne z 3-ch dŸwięków

II

+ e, a, d, g, C, c

równolegle lub rozbieżnie przez 2 oktawy

chromatyczna


toniczne z 3-ch dŸwięków

w nowych tonacjach


toniczne z 3-ch dŸwięków

w nowych tonacjachIII

+ F, f, H, h, B, Es, As

rozbieżnie od œrodka klawiatury

razem przez 2 okt.


toniczne z 3-ch

oraz 4-ch

dŸwięków

toniczne z 3-ch

oraz 4-ch

dŸwięków
IV

+ b, es, Des, Ges

w ruchu kombinowanym i

w pozycjach przez 4 oktawy


toniczne + septymowe: dominanty


toniczne z 4-ch dŸwięków


toniczne przez dwie lub trzy oktawy


V

+ fis, cis, gis

w ruchu kombinowanym przez 4 oktawy i w pozycjach


toniczne + septymowe: dominanty i zmniejszonego

toniczne oraz dominanty septymowej z 4-ch dŸwięków


toniczne przez trzy lub cztery oktawy; septymowe


VI

wszystkie w obrębie całej klawiatury, w ruchu kombinowanym i w pozycjach, przez 4 oktawy

toniczne oraz septymowe: dominanty i zmniejszonego

toniczne i dominanty septymowej z czterech dŸwięków oraz septymowego zmniejszonego


toniczne i septymowe w obrębie całej klawiatury, równolegle i rozbieżnie

od dŸwięków:

C=C,c,As,a,F,f

E= E,e.C.cis,A,a

G=G,g,Es,e C,c (akordy i pasaże)