Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Rada Rodziców

Wzór wniosku o dofinansowanie - Word
Wzór wniosku o dofinansowanie - PDF

Karol Korneluk - Przewodniczący - nr tel. 785-141-850, e-mail: korneluk.karol@onet.pl

Jadwiga Dzietczyk - skarbnik
Marzena Waszkiewicz - wiceprzew.
Urszula Andruszkiewicz - sekretarz
Iwona Burzycka
Ilona Balukiewicz
Tomasz Cyran

Informujemy, że spotkania Rady Rodziców są otwarte. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wpłaty na Radę Rodziców
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
tytułem: wpłata na Radę Rodziców - imię i nazwisko dziecka

Rada Rodziców - wpłata - Pobierz PDF

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017 - Pobierz PDF


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Numery rachunków bankowych

Wpłaty na Radę Rodziców:
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
w Suwałkach
Nr konta:
76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
tytułem
wpłata na Radę Rodziców
- imię i nazwisko dziecka