Psychoedukacja

Jeśli chcesz lepiej radzić sobie z tremą, stresem przedegzaminacyjnym, lepiej organizować czas na codzienne zajęcia, lub potrzebujesz podpowiedzi jak skuteczniej ćwiczyć, by uzyskać lepsze wyniki w nauce gry na instrumencie w krótszym czasie – zadzwoń i umów się na spotkanie podczas którego uzyskasz niezbędną wiedzę oraz nabędziesz potrzebne Ci umiejętności. 

Rodzice mogą uzyskać niezbędne informacje dotyczące obowiązków ucznia szkoły muzycznej jak organizować czas dziecka, jak skuteczniej motywować do nauki co to znaczy ćwiczyć skutecznie na instrumencie… 

Miejsce: PSM I i II st. w Suwałkach – sala nr 212 

Zagadnienia: m.in. trema, stres, motywacja, koncentracja organizacja czasu, skuteczne ćwiczenie na instrumencie. 
Osoba prowadząca – Jolanta Nejman – nauczyciel dyplomowany PSM I i II st. w Suwałkach, wiolonczelistka. 
Wykształcenie muzyczne i psychologiczne; wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą Tel kontaktowy: 609 963 777

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego