* * * PRZETARG * * *

Zakup instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
———————————————————————————— 
Modyfikacja (SIWZ)
Modyfikacja (SIWZ) 2
Modyfikacja (SIWZ) 3
———————————————————————————— 
Wyjaśnienie treści (SIWZ)
Wyjaśnienie treści (SIWZ) 2
———————————————————————————— 
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl