Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Remont i modernizacja szkoły - przetargOgłoszenia o inwestycji:
Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

Informacja o unieważnieniu przetargu na "Dostawę instrumentów Carla Orffa"  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę instrumentów Carla Orffa  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa instrumentów Carla Orffa w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

Modyfikacja SIWZ na dostawę gitar  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę gitar  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa gitar w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

Informacja o unieważnieniu przetargu na "Dostawę sprzętu komputerowego"  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę klarnetu  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa klarnetu w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę klawesynu  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa klawesynu w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę suzafonów i fletów  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa suzafonów i fletów w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ  Pobierz PDF

Formularz cenowy na dostawę i montaż wyposażenia szkoły  Pobierz PDF

Załącznik D do SIWZ  Pobierz PDF

Załącznik C do SIWZ  Pobierz PDF

Załącznik B do SIWZ  Pobierz PDF

Załącznik A do SIWZ  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę i montaż wyposażenia szkoły  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę fortepianu koncertowego  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa fortepianu koncertowego w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa fortepianu koncertowego w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ - 4  Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ - 3  Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ - 2  Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ - 1  Pobierz PDF

Modyfikacja SIWZ na dostawę tablic interaktywnych  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę tablice interaktywnych  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa tablic interaktywnych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

Modyfikacja SIWZ na dostawę sprzętu audio  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audio w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę sprzętu audio  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audio w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę fagotów  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa fagotów w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa fagotów w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę gitar  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa gitar w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o unieważnieniu przetargu na "Dostawę sprzętu multimedialnego"  Pobierz PDF

Informacja o wynikach postępowania w sprawie przetargu na instrumenty perkusyjne  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę instrumentów perkusyjnych  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa instrumentów perkusyjnych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę akordeonów  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa akordeonów w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wynikach postępowania dotycząca przetargu na dostawę instrumentów dętych - cz. I  Pobierz PDF

Informacja o wynikach postępowania dotycząca przetargu na dostawę instrumentów dętych - cz. VII  Pobierz PDF

Informacja o wynikach postępowania dotycząca przetargu na dostawę instrumentów dętych - cz. IV  Pobierz PDF

Informacja o wynikach postępowania dotycząca przetargu na dostawę instrumentów dętych - cz. VIII i IX  Pobierz PDF

Informacja o unieważnieniu przetargu na dostawę instrumentów dętych  Pobierz PDF

Informacja o wynikach postępowania III, VI, X, V  Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ - instrumenty dęte  Pobierz PDF

Modyfikacja SIWZ - instrumenty dęte  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę instrumentów dętych  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa instrumentów dętych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o unieważnieniu przetargu na dostawę instrumentów strunowych  Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści SIWZ - instrumenty strunowe  Pobierz PDF

Modyfikacja SIWZ - instrumenty strunowe  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę instrumentów strunowych  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa instrumentów strunowych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa instrumentów strunowych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa instrumentów strunowych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa instrumentów strunowych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz PDF

Modyfikacja SIWZ - fortepiany i pianina  Pobierz PDF

SIWZ na dostawę fortepianów i pianin  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 fortepianów akustycznych i 8 pianin akustycznych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 fortepianów akustycznych i 8 pianin akustycznych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 fortepianów akustycznych i 8 pianin akustycznych w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie."  Pobierz PDF

Informacja o powtórzeniu czynności oceny ofert w przetargu nieograniczonym pt.: "Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie". -  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyposażenie szkołyPobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie (4) - 29/10/2012 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie (3) - 29/10/2012 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie (2) - 24/10/2012 Pobierz PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie i montaż zabezpieczeń przeciwsłonecznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Pobierz PDF

Ogłoszenie - modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zmienia się termin wykonania zamówienia z 31 grudnia 2012 r. na 28 stycznia 2013 r. w przetargu nieograniczonym Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) - 16/10/2012 Pobierz PDF

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia szkoły: sale i klasy lekcyjne, korytarze, pomieszczenia administracyjne, sala koncertowa, garderoby, magazyny, pokoje gościnne, biblioteka, archiwum, szatnie, hole, łazienki. Pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Pobierz PDF

Załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

Załącznik nr 6. Opis przedmiotu zamówienia Pobierz PDF

Formularz cenowy cz. 1, sala koncertowa Pobierz PDF

Formularz cenowy, cz. 2, wyposażenie sal Pobierz PDF

Spis wyposażenia w pliku xls Pobierz xls

Spis wyposażenia sali koncertowej w pliku xls Pobierz xls

Załącznik A1, cz. 1 Pobierz PDF

Załącznik A, cz. 2 Pobierz PDF

Załącznik B1, cz. 1 Pobierz PDF

Załącznik B, cz. 2 Pobierz PDF

Załącznik C1, cz. 1 Pobierz PDF

Załącznik C, cz. 2 Pobierz PDF

Załącznik D Pobierz PDF

Załącznik E Pobierz PDF

Załącznik F Pobierz PDF

Załącznik G Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonanie i montaż zabezpieczeń przeciwsłonecznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Suwałki: Wykonanie i montaż zabezpieczeń przeciwsłonecznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Numer ogłoszenia: 209153 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012 Pobierz PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz cenowy. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż zabezpieczeń przeciwsłonecznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie. Pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż zabezpieczeń przeciwsłonecznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie. Pobierz PDF

Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 1 fortepianu koncertowego i 1 fortepianu akustycznego w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Pobierz PDF

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi Pobierz PDF

Zapytanie oferenta i odpowiedż PSM I i II stopnia w Suwałkach. Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu. Suwałki: Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Numer ogłoszenia: 164485 - 2012; data zamieszczenia 29.07.2012. Pobierz PDF

Uzupełniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie.  Pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie. Pobierz PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 153881-2012 z dnia 2012-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 fortepianu koncertowego i 1 fortepianu akustycznego. Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Suwałki: Dostawa 1 fortepianu koncertowego i 1 fortepianu akustycznego w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Numer ogłoszenia: 153881 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012 Pobierz PDF

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 fortepianu koncertowego i 1 fortepianu akustycznego w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie.  Pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 fortepianu koncertowego i 1 fortepianu akustycznego w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Pobierz PDF

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego "Budowa, dostawa i montaż organów 8-9 głosowych w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Pobierz PDF

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie. "Budowa, dostawa i montaż organów 8 - 9 głosowych" w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Pobierz PDF

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. "Budowa, dostawa i montaż organów 8 - 9 głosowych ' w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja. Przedmiot zamówienia: "Budowa, dostawa i montaż organów 8 - 9 głosowych" w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie  Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa, dostawa i montaż organów 8 - 9 głosowych" w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: "Budowa, dostawa i montaż organów 8 - 9 głosowych" w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane  Pobierz PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na inwestora zastępczego  Pobierz PDF

Czerpnia terenowa Pobierz PDF

Brakujące sieci wodno-kanalizacyjne, plan sytuacyjny - (folder ZIP 13 MB)  pobierz folder ZIP

Brakujące rzuty architektury i konstrukcji szkoły - (folder ZIP 20 MB)  pobierz folder ZIP

Przedmiary ATH - budowlane, elektryczne i sanitarne (folder ZIP) pobierz folder ZIP

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (15) - 10/06/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14) - 08/06/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13) - 08/06/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (12) - 07/06/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11) - 02/06/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10) - 28/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (9) - 27/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (8) - 26/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7) - 24/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (6) - 21/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (5) - 20/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (4) - 19/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (3) - 18/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) - 11/05/2010 Pobierz PDF

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) - 06/05/2010 Pobierz PDF

PSM Suwałki - projekt budowlany i projekt wykonawczy
- (folder ZIP 202 MBpobierz folder ZIP

Zmiana siwz. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie na zamówienie publiczne Rozbudowa i przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach w ramach projektu "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie" współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego wprowadza się następująca zmianę.

W opisie przedmiotu zamówienia zamiast zapisu:
(...) Dokumentacja techniczna jest dostępna w formie papierowej w siedzibie zamawiającego. Cena kserokopii 150 zł.

wprowadza się zapis:
(...) Dokumentacja techniczna jest dostępna w formie papierowej w siedzibie zamawiającego. Cena kserokopii 1500 zł.

Inne zapisy siwz nie ulegają zmianie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane. Rozbudowa i przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane dla inwestycji Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Pobierz PDF


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Numery rachunków bankowych

Wpłaty na Radę Rodziców:
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
w Suwałkach
Nr konta:
76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
tytułem
wpłata na Radę Rodziców
- imię i nazwisko dziecka