„Polska jest piękna i ciekawa”

„Polska jest piękna i ciekawa”

Uczniowie klasy III e Szkoły Podstawowej w Suwałkach i Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach realizowali pod kierunkiem wychowawczyni Ireny Schabieńskiej projekt pt. „Polska jest piękna i ciekawa”. Celem
przedsięwzięcia było przygotowanie dzieci do świadomego pełnienia roli turysty, rozwijanie zainteresowania krajem ojczystym i regionem, dostrzeganie piękna krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, budowanie poczucia dumy
z bycia Polakiem. W ramach projektu powstała publikacja pod tytułem „Polska jest piękna i ciekawa”.
Podsumowanie projektu odbędzie się 12 czerwca o godz. 10.00 w PSM w Suwakach. Serdecznie zapraszamy

Koordynator projektu
Irena Schabieńska
i uczniowie klasy III e

„Polska jest piękna i ciekawa” (PDF)

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735 
e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Księgowość:
psmsuwalki@poczta.onet.pl