Plan Lekcji - pion oświatowyRok szkolny 2010/2011


kl. I c


wychowawca:

K. Stelmach

kl. II c


wychowawca:

I. Schabieńska

kl. III c


wychowawca:

G. Serafin

kl. IV d


wychowawca:

A. Godlewska

kl. V d


wychowawca:

E. Białobrodzka

kl. VI c


wychowawca:

A. Rybak

PONIEDZIAŁEK

1. …………….

1. informatyka

1. ed. wcz.

1. ……..

1.Aud. muz.grA

1. ……

gr. B

.1. przyroda

2. ………….

2. ed. wcz.

2. ed. wcz.

2. Aud. muz.gr1

2. …….

gr. 2

2. religia

2. matematyka

3. zaj. wyr.

3. ed. wcz.

3. ed. wcz.

3.basen dziewcz.

3. kszt. sł.- chł.

3. przyroda

3. religia

4. zaj. wyr.

4. ed. wcz.

4. wych. fiz.

4.basen dziewcz.

4. kszt. sł.- chł.

4. historia

4. j. polski

5. ed. wcz.

5. zaj. wyrów.

5. zaj. wyr.

5. j. polski

5. matematyka

5. kszt. sł. A

5. …….

gr. B

6. ed. wcz.


6. zaj. wyr.

6. matematyka

6. j. polski

6. kszt. sł. A

6. …….

gr. B

7. ed. wcz.7. przyroda

7. j. polski


8. wych. fiz.8. historiaWTOREK

1…………….

1. ed. wcz.

1. ed. wcz.

1. …..

1. w – f ch./dz.

1. ----------------

2. kszt. sł. gr.A

2. …….

gr. B

2. ed. wcz.

2. ed. wcz.

2. przyroda

2. matematyka

2. …………..

3. kszt. sł. gr.A

3. rytm gr. B

3. ed. wcz.

3. ed. wcz.

3. w-f. ch./ dz.

3. j. angielski

3. …………….

4. w – f

4. ed. wcz

4. basen

4. j. polski

4. j. polski

4. Aud. muz.

gr. A i B

5. ed. wcz.

5. zaj. wyrów.

5. basen

5. j. polski

5. kszt. gr. sł. A

5. ---- gr. B

5. matematyka

6. ed. wcz.


6. religia

6. religia

4. kszt. sł. gr.A

4 . ---- gr. B

j. angielski

7. w – f7. inf. gr. 1


j. polski

8. religia

j. polski

ŚRODA

1. ………….

1. ed. wcz

1.inf.

1. j. polski

1. basen

1. ……

gr. A

1. kszt. sł. gr. B

2. j. angielski

2. w – f

2. ed. wcz.

2. matematyka

2. basen

2. …….

gr. A

2. kszt. sł. gr. B

3. informatyka

3.ed. wcz.

3. ed. wcz.

3.basen chłopcy

3. kszt. sł.- dz.

3. matematyka

3. basen ch. dz.

4. w - f

4. j. angielski

4. ed. wcz.

4.basen chłopcy

4. kszt. sł.- dz.

4. godz. wych.

4. basen ch. dz.

5. ed. wcz.

5. ed. wcz.


5. j. polski

5. j. polski

5. informatyka

6. ed. wcz.

6. religia


6. j. angielski

6. technika

6. j. polski

7. j. angielski7. przyroda

7. przyroda

7. przyroda


8. religia

CZWARTEK

1. ed. wcz.

1. …………

1. ……

1. ………….

1.kszt. sł. gr. B

1. ……

gr. A

1. historia

2. ed. wcz.

2. ……..

2 ksz. sł.gr.A

2. …….

gr. B

2. muzyka

2. przyroda

2. j. polski

3. ed. wcz.

3. ksz. sł. gr.A

3. .......

gr. B

3. j. angieslki

3. w-f. ch. /dz.

3. j. angielski

3. matematyka

4. religia

4. ksz. sł. gr.A

4. rytm. gr. B

4. religia

4. plastyka

4. informatyka

4. w–f. ch./ dz.

5. rytm gr. A

5. ksz. sł. gr.B

5. ed. wcz.

5. ed. wcz.

5. matematyka

5. religia

5. godz. wych.

6. ……. gr. A

6. ksz. sł. gr.B

6. ed. wcz.

6. ed. wcz.

6. j. polski

6. w-f ch./dz.

6. j. angielski


7. w - f

7. ed. wcz.

7. Inf. gr. 2

7. j. polski

7. plastyka


8. ed. wcz.

8. ed. wcz.
PIĄTEK

1. ed. wcz.

1. …………

1. ed. wcz.

1. …………..

1.kszt. gr.B

1.Aud.

muz .A

1. …………

2. ed. wcz.

2.ksz.B

2 ….gr.A

2. ed. wcz.

2.Aud..2

2…gr.1

2. matematyka

2. j. angielski

3. ed. wcz.

3.ksz.B

3.rytmA

3. j. angielski

3. technika

3. muzyka

3. j. polski

4. j. angielski

4. w – f

4.ryt.B

4. ksz.A

4. g. wychow.

4. j. angielski

4. w.d.ź.w.r


5. ed. wcz.

5.ryt.A

5.kszt.B

5. j. angielski

5. historia

5. w – f ch./dz.


6. religia


6.kszt.B

6. matematyka


6. przyroda


7.ed. wcz.


7. religia


7. matematyka


8. j. angielski


8. j. polski


8. historia