UWAGA!!

Uczniowie, którzy nie odebrali świadectw w dniu 26.06.2020 r. mogą odebrać je dopiero we wrześniu 2020 r.

Dyrekcja
PSM Suwałki

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

  1. Absolwenci PSM I i II stopnia rozliczają się ze szkołą do 26 czerwca 2020 r. i dostarczają podpisaną Kartę obiegową.
  2. Uczniowie i absolwenci szkoły odbierają świadectwa /dyplomy/ w piątek   26 czerwca 2020 r.  od  8.00 do 16.00.
  3. Odbiór Świadectw

PROCEDURA DOSTĘPU DO SAL SZKOLNYCH

PROCEDURA DOSTĘPU DO SAL SZKOLNYCH

PSM I i II stopnia w Suwałkach

  1. DO BUDYNKU SZKOLNEGO MAJĄ WSTĘP TYLKO OSOBY ZDROWE, NIE MAJĄCE KONTAKTU Z OSOBAMI PRZEBYWAJĄCYM NA KWARANTANNIE LUB CHORYMI.
  2. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRE NIE SĄ PRACOWNIKAMI ADMINISTRACJI I

Godziny otwarcia wypożyczalni instrumentów

Poniedziałek 22.06.2020 r.
9.30-13.30 (instrumenty smyczkowe)
16.00-18.00

Wtorek 23.06.2020 r.
16.00-18.00

Środa 24.06.2020 r.
10.00-13.00

Czwartek 25.06.2020 r.
16.00-18.00

Przypominamy: aby otrzymać podpis na karcie obiegowej należy mieć uregulowaną opłatę za wypożyczenie instrumentu.

Zasady rozliczania się z biblioteką szkolną

Obowiązujące zasady rozliczania się z biblioteką szkolną uczniów  kończących PSM I i II Stopnia w Suwałkach:

* zwroty  podręczników, książek w kompletach, usunięcie  foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprasowane pogięte kartki,

UWAGA

UCZNIOWIE SEKCJI INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY KOŃCZĄCY PSM I i II STOPNIA w SUWAŁKACH, KTÓRZY POSIADAJĄ SZKOLNY INSTRUMENT, ZOBOWIĄZANI SĄ PRZED ZWROTEM INSTRUMENTU DO MAGAZYNU DOSTARCZYĆ INSTRUMENT LUTNIKOWI W CELU DOKONANIA PRZEGLĄDU.

PAN LUTNIK BĘDZIE W SZKOLE W PONIEDZIAŁEK, 22.06.2020

Psalmy dla Niezłomnych

Orkiestra kameralna „La Notte” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach wzięła udział w nagraniu płyty „Psalmy dla Niezłomnych”. Prezentujemy jeden z psalmów pochodzący z tej płyty w wersji wirtualnej.

Osiągnięcie na Olimpiadzie Artystycznej

Mamy wielką przyjemność poinformować, że Alicja Bagińska – uczennica klasy V PSM II stopnia w Suwałkach uczestniczyła w roku szkolnym 2019/2020 w XLIV Olimpiadzie Artystycznej w sekcji Historii Muzyki, uzyskując tytuł FINALISTY.

Uczennicę przygotowała p. Izabela Filipiak-Sokołowska

III Międzyszkolny Konkurs z Zasad Muzyki – laureaci

26 lutego 2020 r. odbył się III Międzyszkolny Konkurs z Zasad Muzyki – Suwałki – Ełk. W związku z czasowym ograniczeniem pracy szkoły i przejście na pracę zdalną, nie nastąpiło jeszcze oficjalne ogłoszenie wyników.

W chwili obecnej organizatorzy konkursu udostępniają

Galeria kartki wielkanocnej

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły  do GALERII, w której znajdują się kartki świąteczne przygotowane przez uczniów i rodziców klas I -V kształcenia słuchu Beaty Marii Michniewicz.

III Międzyszkolny Konkurs z Zasad Muzyki

III Międzyszkolny Konkurs z Zasad Muzyki
Suwałki – Ełk*

Skale poza systemem dur-moll, elementy dzieła Muzycznego, ozdobniki i oznaczenia włoskie

Etap I – klasowy:
12-15 lutego 2020 r.

Etap II – międzyszkolny
26 lutego 2020 r., godz. 17.00–18.00
Sala 2/16

Konkurs z kształcenia słuchu

Zapraszamy uczniów szkoły muzycznej pierwszego stopnia na konkurs z kształcenia słuchu  

o Tytuł Mistrza Gamowego 2020 w układaniu kart edukacyjnych

wg metody skojarzeń i wizualizacji Beaty Marii Michniewicz

kl. I – III Domino Gamowe I – na czas

kl.

Koncert Noworoczny

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
zaprasza na

Koncert Noworoczny
10 stycznia 2020, godz. 17.30

Sala Koncertowa PSM I i II stopnia w Suwałkach

wystąpią

Dziecięce Zespoły Orffowskie
przygotowanie Beata Maria Michniewicz

oraz zaproszeni goście

Karolina Kościuch – klarnet

Życzenia

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok.

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Dyrekcja i pracownicy PSM I i II stopnia w Suwałkach

XX Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy na
XX Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy
który odbędzie się
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
16 grudnia 2019 roku w godzinach 9.00-11.00

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2
Dyrekcja PSM I i II st.
oraz uczniowie

Inwentaryzacja instrumentów

W związku z inwentaryzacją w PSM I i II stopnia w Suwałkach wszyscy uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do dostarczenia instrumentów i akcesoriów muzycznych w terminach:

04.12.2019 r. w godz. 12-18 p. Salamon

05.12.2019 r. w godz. 8-13 księgowość
w

XI KONKURS WIEDZY Z AUDYCJI MUZYCZNYCH

Stanisław Moniuszko – życie i twórczość 1819-1872

Konkurs dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

W 200 rocznicę urodzin kompozytora nauczyciele Sekcji Teorii PSM I i II stopnia w Suwałkach zapraszają młodzież klas V i VI

Stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

SERDECZNIE GRATULUJE uczniom:

Kamila Sacharzewska kl. VI śr fortepian nucz. p. A. Borkowska

Magda Eryka Kozłowska kl.VI ośw fortepian, naucz. p. A.Borkowska

Alexandra Natalie Rosol kl. IV śr wiolonczela, naucz.

Zebranie Rodziców

Dyrekcja Szkoły zaprasza wszystkich Rodziców na ogólnoszkolne zebranie w dniu 26.09.2019 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej PSM.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r. /poniedziałek/ w sali koncertowej PSM I i II stopnia w Suwałkach

godz. 13.00

  • PSM I stopnia, cykl 6-letni (klasy oświatowe i popołudniowe)

godz. 14.00

  • PSM I stopnia, cykl 4-letni
  • PSM II stopnia

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
19.06.2019 r. /środa/

godz. 13.00 – PSM I stopnia – pion oświatowy i cykl 6 – letni

godz. 14.30 – PSM I stopnia cykl 4 – letni i PSM II stopnia

Recitale dyplomowe – gratulacje

G R A T U L A C J E

3 czerwca 2019 roku zakończyły się Egzaminy  Dyplomowe  PSM  II stopnia

Gratulujemy   Dyplomantom  dobrych, bardzo  dobrych  i  znakomitych

 R  E  C  I  T  A  L  I

 Jesteśmy  dumni  

Stypendium MKiDN

Karolina Kuśmierz tegoroczna dyplomantka z klasy fortepianu Pani Anny Borkowskiej otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gratulujemy serdecznie.

Koncert symfoniczny

Koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej PSM I i II st. w Suwałkach pod dyrekcją Cezarego Gójskiego

Soliści:

Karolina Kuśmierz – fortepian
nauczyciel: mgr Anna Borkowska

Alexandra Rosol – wiolonczela
nauczyciel: mgr Joanna Gójska

Paweł Knebel – skrzypce
nauczyciel: mgr

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego