Pion oświatowy

W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęła naukę klasa I z pionem zajęć oświatowych. Uczniowie tej klasy uczyli się w systemie jednozmianowym, w godzinach 8.00 – 15.30, realizując w tym czasie wszystkie zajęcia obowiązujące w obu typach szkół: muzycznej i podstawowej.

Kandydaci na uczniów muszą osiągnąć odpowiednią punktację w badaniach predyspozycji muzycznych, których termin anonsują specjalne afisze.

Badania obejmują uzdolnienia muzyczne (słuch wysokościowy, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, poczucie tonalne), oraz przydatność do określonego instrumentu. Nie wymagana jest umiejętność grania na instrumencie.

Od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego.

Nowe zasady dotyczące funkcjonowania tzw. PIONU OŚWIATOWEGO

1. Od roku szkolnego 2017/18 nauka w tzw. Pionie oświatowym (tj. połączenie zajęć
muzycznych z oświatowymi w jeden blok w naszej szkole) będzie trwała tylko trzy
lata: klasy I-III.

2. Od klasy IV do VI
– zajęcia muzyczne realizowane będą w cyklu 6-letnim w godzinach popołudniowych,
– zajęcia oświatowe tych klas w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

3. Powyższe zasady nie dotyczą obecnie funkcjonujących klas pionu.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl