Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

PSM I i II stopnia w Suwałkach
STRUKTURA NAUCZANIA I OGÓLNE ZASADY REKRUTACJISzkoła prowadzi naukę w następujących specjalnościach:

PSM I stopnia
w cyklu 6-letnim (wiek 5-10 lat)

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • saksofon
 • wiolonczela
 • gitara
 • klarnet
 • flet
 • trąbka
 • perkusja
 • sakshorn
 • fagot
 • puzon
 • waltornia
 • obój

w cyklu 4-letnim (wiek 8-16 lat)

jak wyżej oraz

 • organy
 • altówka
 • kontrabas

Od roku szkolnego 1999/2000 w budynku szkoły uczą się dzieci uczęszczające do klas z pionem zajęć oświatowych (klasy I - VI). Uczniowie tych klas realizują program szkoły podstawowej i program PSM I stopnia.

PSM II stopnia
specjalność: instrumentalistyka (wiek 10-23 lat)

 • fortepian
 • organy
 • akordeon
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • gitara
 • klarnet
 • saksofon
 • flet
 • obój
 • fagot
 • trąbka
 • sakshorn
 • tuba
 • puzon
 • waltornia
 • perkusja

specjalność: wokalistyka (wiek 15-23 lat)

 • śpiew

Uczniowie specjalności wokalistyka (specjalizacja - śpiew) uczą się przez 4 lata.

Do PSM II stopnia przyjmujemy kandydatów z przygotowaniem muzycznym, których obowiązuje pisemny egzamin z teorii (kształcenie słuchu) i praktyczny z instrumentu.

Na instrumenty dęte oraz wydział wokalny mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania, po złożeniu egzaminu badającego uzdolnienia muzyczne.

Kandydaci na śpiew muszą umieć recytować tekst oraz zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę lub pieśń.

Naukę w PSM II stopnia kończy recital dyplomowy oraz uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły.

Obecnie w PSM I i II stopnia w Suwałkach (łącznie z filią w Puńsku) uczy się 330 uczniów.


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Numery rachunków bankowych

Wpłaty na Radę Rodziców:
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
w Suwałkach
Nr konta:
76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
tytułem
wpłata na Radę Rodziców
- imię i nazwisko dziecka