OGŁOSZENIE – ROZLICZENIE Z BIBLIOTEKĄ

Uczniowie kończący PSM I i II st. proszeni są o rozliczenie się z biblioteką (zwrot książek).

Zgłaszamy się z kartami obiegowymi, które pobieramy z sekretariatu PSM.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl