UCZNIOWIE PSM I i II ST. W UMFC W WARSZAWIE

UCZNIOWIE PSM I i II ST. W UMFC W WARSZAWIE
Katedra Edukacji Muzycznej oraz Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii
Uniwersytety Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie
były organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej 
Wokół dzieła muzycznego Z perspektywy Kształcenia słuchu.
Gościem zaproszonym, jednym z prelegentów była Beata Maria Michniewicz.
Wykład połączony z lekcją pokazową oceniono bardzo wysoko.
Udział w Konferencji jest ogromnym wyróżnieniem zarówno dla nauczyciela
ale też suwalskich uczniów i ich rodziców. 
Uczniowie wytypowani do lekcji: Dominika Kutyło, Zuzanna Burzycka, Filip Wojsznis,
Natalia Liszewska– kl. I/pion,Zofia Szóstka– kl. II/pion, Hanna Gładkowska, Weronika Szeliga, 
Oliwia Olszewska, Gabriela Sienkiewicz– kl. III/pion,Zuzanna Gulbierz– kl. IV/pion.
Gratulujemy!
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl