Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Sekretariat
Jadwiga Olszewska – sekretarz szkoły
Judyta Drażba
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość
Honorata Giedrojć – główny księgowy
Agnieszka Wojsznis
ksiegowosc@psmsuwalki.pl


Numery rachunków bankowych

Wpłaty – darowizny na cele oświatowe szkoły
Na rachunek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 69 1010 1049 0000 9713 9134 0000
tytułem „darowizna na cele oświatowe szkoły”

Wpłaty za wypożyczenie instrumentu muzycznego
Na rachunek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.
Nr konta: 69 1010 1049 0000 9713 9134 0000
tytułem „opłata za wypożyczenie – nazwa instrumentu, imię i nazwisko ucznia”

Wpłaty na Radę Rodziców
Na rachunek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000 
tytułem „wpłata na Radę Rodziców – imię i nazwisko dziecka”

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego