Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Dane teleadresowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

tel. (0-87) 5664735
e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Sekretariat PSM

Sekretariat
Jadwiga Olszewska - sekretarz szkoły
Judyta Drażba

Księgowość

Księgowość
Honorata Giedrojć - główny księgowy
Agnieszka Wojsznis

Numery rachunków bankowych

Wpłaty - darowizny na cele oświatowe szkoły
Na rachunek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 69 1010 1049 0000 9713 9134 0000
tytułem "darowizna na cele oświatowe szkoły"

Wpłaty na Radę Rodziców
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta:
76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
tytułem
wpłata na Radę Rodziców
- imię i nazwisko dziecka


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Numery rachunków bankowych

Wpłaty na Radę Rodziców:
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
w Suwałkach
Nr konta:
76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
tytułem
wpłata na Radę Rodziców
- imię i nazwisko dziecka

Darowizna na cele oświatowe szkoły
Nr konta: 69 1010 1049 0000 9713 9134 0000
tytułem "darowizna na cele oświatowe szkoły"