Konfrontacje Młodych SŁUCH DOSKONAŁY

Konfrontacje Młodych SŁUCH DOSKONAŁY 2018
Znamy już  laureatów IX edycji konkursu z kształcenia słuchu Konfrontacje młodych SŁUCH DOSKONAŁY..W tym roku do konkursu przystąpiło sześc szkół z różnych miast Polski: Stalowa Wola, Zgierz, Pruszków, Rymanów, Lesko, Suwałki. Testy konkursowe redagowali nauczyciele: Barbara Gref, Dorota Frydrych, Sylwia Wach-Walkiewicz i Beata Maria Michniewicz. Zgodnie z regulaminem do I etapu przystąpili obowiązkowo wszyscy uczniowie kl. I-V/6 i II-III/4., do finału weszło 100 uczniów, laureatami zostało 59.
Największym wyzwaniem okazał się Test finałowy dla uczniów kl. V/6 i III/4,
największą liczbę laureatów wyłoniono w kl. I/6 – 19.
Głównym założeniem konfrontacji jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu kształcenie słuchu oraz sposobów oceniania .
Pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym konkursu jest Beata Maria Michniewicz.
Wszystkim uczestnikom i nauczycielom dziękujemy za udział. Nagrodzonym GRATULUJEMY  i zapraszamy za rok.
 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl