Konfrontacje Młodych SŁUCH DOSKONAŁY

Konfrontacje Młodych SŁUCH DOSKONAŁY 2018
Znamy już  laureatów IX edycji konkursu z kształcenia słuchu Konfrontacje młodych SŁUCH DOSKONAŁY..W tym roku do konkursu przystąpiło sześc szkół z różnych miast Polski: Stalowa Wola, Zgierz, Pruszków, Rymanów, Lesko, Suwałki. Testy konkursowe redagowali nauczyciele: Barbara Gref, Dorota Frydrych, Sylwia Wach-Walkiewicz i Beata Maria Michniewicz. Zgodnie z regulaminem do I etapu przystąpili obowiązkowo wszyscy uczniowie kl. I-V/6 i II-III/4., do finału weszło 100 uczniów, laureatami zostało 59.
Największym wyzwaniem okazał się Test finałowy dla uczniów kl. V/6 i III/4,
największą liczbę laureatów wyłoniono w kl. I/6 – 19.
Głównym założeniem konfrontacji jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu kształcenie słuchu oraz sposobów oceniania .
Pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym konkursu jest Beata Maria Michniewicz.
Wszystkim uczestnikom i nauczycielom dziękujemy za udział. Nagrodzonym GRATULUJEMY  i zapraszamy za rok.
 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego