Nauczyciele

Sekcja instrumentów dętych i perkusji: kierownik sekcji Bogumiła Salamon

Arnoldas Beinaris

Wojciech Borowik

Dariusz Drewnowski

Zbigniew Lange

Piotr Marciniak

Bernard Michniewicz

Mieczysław Michniewicz

Paweł Misiukiewicz

Agnieszka Perkowska

Wojciech Rolek

Magdalena Sowul / Krzysztof Grzybowski

Aleksander Staryniec

Mirella Trojanowska

Radosław Nowicki

Urszula Murawko

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary: kierownik sekcji Jolanta Nejman

Beata Chudecka

Joanna Gójska

Cezary Gójski

Marta Kaczan

Katarzyna Komorowska / Joanna Walicka

Elżbieta Kondzior

Krzysztof Krzesicki

Dariusz Michałowski

Urszula Nalaskowska

Aleksandra Pływaczewska

Jolanta Gołowczyc

Sekcja fortepianu

Anna Borkowska

Małgorzata Dziawer

Urszula Kopko-Żegaczewska

Małgorzata Letkiewicz

Danuta Long

Barbara Miałkowska

Joanna Michałowska

Dariusz Michałowski

Barbara Moruszewicz

Diana Perzyńska

Bożena Szumska-Niewiadomska

Urszula Warakomska

Zbigniew Warakomski

Joanna Zakrzewska

Karolina Zwiewka

Svetlana Mažeikiene

Sekcja teorii: kierownik sekcji Beata Maria Michniewicz

Grzegorz Bogdan

Izabela Filipiak-Sokołowska

Dorota Frydrych

Barbara Gref

Małgorzata Piotrowska

Pamela Sinicka

Sylwester Trojanowski

Jadwiga Trzcianowska

Sekcja organów i akordeonu: kierownik sekcji Ewa Wołczek

Sylwester Trojanowski

Alicja Sak Chmielewska

Zbigniew Grzanka

Piotr Skowroński

Śpiew solowy

Marlena Borowska

Nauczyciel – bibliotekarz:

Agata Szaryńska-Sidorowicz

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego