Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

III Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia w Suwałkach

Sekcja Teorii

III Regionalny Konkurs z Kształcenia słuchu dla uczniów klas VI /6 i IV/4 PSM I stopnia
(dopuszcza się udział wybitnie uzdolnionych uczniów klas młodszych)

Laureaci konkursu zwolnieni są z egzaminu wstępnego do PSM II stopnia w Suwałkach, część: kształcenie słuchu.

Konkurs odbędzie się 23 maja 2009 r. w sali nr 8 PSM I i II stopnia w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, o godz. 11.00.

Zadania do wykonania: 1. Interwał harmoniczny do nony wielkiej.
2. Interwał melodyczny w zakończeniu melodii - uzupełnienie zapisu.
3. Trojdźwięk /dur i moll z przewrotami zmn, zw postać zasadnicza / z uzupełnieniem rytmu w metrum na 6/8.
4. Czterodźwięk septymowy - określenie przewrotu i uzupełnienie zapisu.
5. Gamy dur i moll do 4 znaków przykluczowych z uzupełnieniem zapisu /tryb i odmiana/.
6. Korekta błędów w melodii.
7. Ciąg rytmiczny - grupowanie w taktach na 6/8 lub 3/4.
8. Dyktando pamięciowe.

W konkursie mogą uczestniczyć 3 osoby z jednej szkoły.
Wszyscy uczestnicy i nauczyciele przygotowujący otrzymują dyplomy.
Nad całością konkursu będzie czuwało jury powołane przez organizatorów.
Wpisowe konkursu wynosi 20 zł od osoby i nie podlega zwrotowi. Wpłata z dopiskiem "Konkurs solfeżowy" należy dokonywać na konto do 20 maja 2009 r. NBP OO Białystok 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko ucznia, klasa/dział
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, pełna nazwa szkoły
- telefon kontaktowy
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2009 r.

Zapraszamy do udziału.
Kierownik Sekcji Teorii mgr Beata Maria Michniewicz


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Numery rachunków bankowych

Wpłaty na Radę Rodziców
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 91 9367 0007 0010 0018 8232 0001
tytułem "wpłata na Radę Rodziców".