Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Filia w Puńsku

 

Jadwiga Trzcianowska

 

Filia PSM I i II stopnia w Suwałkach powstała w Puńsku w 1996 roku z inicjatywy miejscowej społeczności. Placówka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Puńsku przy ul. 11 Marca 16.

W Filii prowadzone jest nauczanie w cyklu sześcioletnim oraz czteroletnim. Uczniowie uczą się gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, akordeon, klarnet, saksofon oraz litewskie instrumenty ludowe. Aktywnie uczestniczą w różnych konkursach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, zdobywając prestiżowe miejsca. W szkole działają również instrumentalne i instrumentalno-wokalne zespoły.

Celem kształcenia jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych oraz przygotowanie kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia.

Szkoła działa aktywnie w środowisku. Współpracuje z lokalnymi placówkami kulturalnymi. Uczniowie realizując program, aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Puńska. Absolwenci i uczniowie zasilają zespoły i kapele ludowe, działające przy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku.

Dyrektorem PSM I i II stopnia w Suwałkach oraz jej podległej Filii I stopnia w Puńsku jest pan Bernard Michniewicz. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli i funkcjonowaniem placówki sprawuje kierownik Filii. Od września 2010 r. jest nim Jadwiga Trzcianowska. Obecnie do szkoły uczęszcza 54 uczniów. Grono pedagogiczne liczy 9 nauczycieli, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze:

- Jadwiga Trzcianowska - kierownik filii - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika

- Bożenna Szumska - Niewiadomska - fortepian

- Iwona Czech - fortepian

- Weronika Kordowska - klarnet, saksofon

- Alicja Sak - Chmielewska - akordeon, Sylwia Roszko - zastępstwo

- Aleksandra Pływaczewska - skrzypce

- Arnoldas Beinaris - litewskie instrumenty ludowe

*************************************************

KONTAKT:

PSM I i II stopnia w Suwałkach Filia I stopnia w Puńsku

ul. 11 Marca 16

e-mail - psmpunsk@gmail.com


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Numery rachunków bankowych

Wpłaty na Radę Rodziców
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 91 9367 0007 0010 0018 8232 0001
tytułem "wpłata na Radę Rodziców".