Filia w Puńsku

Filia PSM I i II stopnia w Suwałkach powstała w Puńsku w 1996 roku z inicjatywy miejscowej społeczności. Placówka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Puńsku przy ul. 11 Marca 16.

W Filii prowadzone jest nauczanie w cyklu sześcioletnim oraz czteroletnim. Uczniowie uczą się gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, akordeon, klarnet, saksofon oraz litewskie instrumenty ludowe.Aktywnie uczestniczą w różnych konkursach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, zdobywając prestiżowe miejsca. W szkole działają również instrumentalne i instrumentalno-wokalne zespoły.

Celem kształcenia jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych oraz przygotowanie kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia.

Szkoła działa aktywnie w środowisku. Współpracuje z lokalnymi placówkami kulturalnymi. Uczniowie realizując program, aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Puńska. Absolwenci i uczniowie zasilają zespoły i kapele ludowe, działające przy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku.

Dyrektorem PSM I i II stopnia w Suwałkach oraz jej podległej Filii I stopnia w Puńsku jest pan Bernard Michniewicz. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli i funkcjonowaniem placówki sprawuje kierownik Filii. Od września 2010 r. jest nim Jadwiga Trzcianowska. Obecnie do szkoły uczęszcza 54 uczniów. Grono pedagogiczne liczy 9 nauczycieli, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze:

– Jadwiga Trzcianowska – kierownik filii – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika

– Bożenna Szumska – Niewiadomska – fortepian

– Iwona Czech – fortepian

– Weronika Kordowska – klarnet, saksofon

– Alicja Sak – Chmielewska – akordeon, Sylwia Roszko – zastępstwo

– Aleksandra Pływaczewska – skrzypce

– Arnoldas Beinaris – litewskie instrumenty ludowe

*************************************************

KONTAKT:

PSM I i II stopnia w Suwałkach Filia I stopnia w Puńsku

ul. 11 Marca 16

e-mail – psmpunsk@gmail.com

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Noniewicza 83 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego