Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Dokumenty szkolne

Dokumenty dotyczące Szkoły w całości

STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SUWAŁKACH (PDF)

Załącznik nr 18 - Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Szkolny zestaw programów nauczania 2016-2017

Regulamin ćwiczenia w PSM I i II stopnia w Suwałkach - PDF

Regulamin egzaminów eksternistycznych - PDF

Regulamin korzystania z Sali Koncertowej - PDF

Regulamin korzystania z Sali Organowej - PDF

Regulamin - Zasady obowiązujące wolnego słuchacza /zajęcia teoretyczne/ - PDF


Program wychowawczy 2017 - PDF

Dokumenty Sekcji Fortepianu i Organów

Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu fortepian w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Suwałkach

Minimum programowe - fortepian PSM I stopnia - przewidziane do realizacji w ciągu roku szkolnego - PDF

Kryteria oceniania w klasie I/6 i I/4 - fortepian PSM I stopnia - PDF

Kryteria oceniania w klasie II/6 - fortepian PSM I stopnia - PDF

Kryteria oceniania w klasie III/6 i II/4 - fortepian PSM I stopnia - PDF

Kryteria oceniania w klasie IV/6 - fortepian PSM I stopnia - PDF

Kryteria oceniania w klasie V/6 i III/4 - fortepian PSM I stopnia - PDF

Kryteria oceniania w klasie VI/6 i IV/4 - fortepian PSM I stopnia - PDF

Tablica kolejności wprowadzania gam wg prof. L. Kasjanenko


Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5664735

e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl

Numery rachunków bankowych

Wpłaty na Radę Rodziców:
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
w Suwałkach
Nr konta:
76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
tytułem
wpłata na Radę Rodziców
- imię i nazwisko dziecka