Powrót

Izabela Sokołowska


- nauczyciel mianowany

PSM II stopnia
Historia muzyki z literaturą
Literatura muzyczna
Polski folklor muzyczny
Formy muzyczne

ROKiS - Suwałki
Kapela Zespołu Pieśni i Tańca "Suwalszczyzna" - skrzypce

Osiągnięcia
1999/2000
Konkurs "Życie i twórczość Jana Sebastiana Bacha" dla uczniów szkół muzycznych II stopnia w Olsztynie
Malwina Tyczkowska - kl. IV PSM II st. - wyróżnienie

2005/2006
Badanie wyników nauczania przedmiotu" Literatura muzyczna i Zasady muzyki" klas II szkół muzycznych II stopnia w Polsce - I miejsce

2007/2008
Sprawdzian umiejętności uczniów z przedmiotu "Literatura muzyczna" klas II szkół muzycznych II stopnia - I miejsce w Regionie Północno - Wschodnim; III miejsce w Polsce

Działalność dydaktyczna
2002/2003
Wykład - Ogólnopolski kurs CEA dla nauczycieli przedmiotu "Polski Folklor Muzyczny" zatytułowany "Koncepcja nauczania folkloru muzycznego Suwalszczyzny" - Zakopane

2005/2006
Wykład pod tytułem "Prowadzenie przedmiotu Polski Folklor Muzyczny w PSM II stopnia w Suwałkach" oraz występ z uczniami - skrzypkami A. Malinowską i A. Staśkiewiczem - w ramach Ogólnopolskiego Seminarium dla nauczycieli i III warsztatów przedmiotu Polski Folklor Muzyczny". PSM Łódź
Wykład "Polski Folklor Muzyczny - metodyka nauczania" zakończony występami uczniów PSM Suwałki
Międzynarodowy Projekt Suwałki - Grodno - Białystok
Wykład "Polski Folklor Muzyczny - metodyka nauczania" zakończony występami uczniów w PSM I i II stopnia w Suwałkach
Wykład "Polski Folklor Muzyczny - metodyka nauczania" zakończony występami uczniów PSM II stopnia na AMFC Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku

2006/2007
Wykład na I Konferencji etnologicznej "Pochwała prowincji" z cyklu "Tradycja z przyszłością" ilustrowane nagraniem DVD tańca i śpiewu uczniów PSM w Suwałkach. Tytuł wykładu "Polski Folklor Muzyczny w szkołach muzycznych - przedmiot ponownie eksperymentalny?" - Sandomierz

2007/2008
Wykład "O suwalskiej pieśni ludowej i wybranych przykładach jej regionalnego nacechowania" podczas Seminarium "O suwalskiej pieśni ludowej" zorganizowanym przez Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe, ROKiS i Stowarzyszenie "Krusznia" - ROKiS Suwałki

Publikacje
 1. "Pieśni i przyśpiewki ludowe "Pogranicza". Izabela i Janusz Sokołowscy, Wydawnictwo ZF, Suwałki 1998

2. "O suwalskiej pieśni ludowej i wybranych przykładach jej regionalnego nacechowania". Izabela Filipiak - Sokołowska i Janusz Sokołowski.
Artykuł w VII tomie Rocznika Augustowsko - Suwalskiego, Suwałki 2007
Publikacja w całości poświęcona jest zagadnieniom związanym z historią i kulturą Ziemi Suwalskiej. Wprowadza czytelnika w tematykę pieśni ludowej obecnej na terenach Suwalszczyzny od około połowy XIX wieku (według pierwszych badań dokonanych przez O. Kolberga).

 Artykuł wzbogacony jest 37 transkrypcjami pieśni dokonanymi przez autorów i stanowi pierwsze opracowanie dotyczące muzyki ludowej Suwalszczyzny. Określa cechy charakterystyczne tutejszych melodii poprzez porównanie repertuaru ludowego z czasów O. Kolberga (tom 28) z zapisami współczesnymi.

3. "Prowadzenie przedmiotu Polski Folklor Muzyczny w PSM I i II stopnia w Suwałkach" Artykuł podsumowujący trzyletnie doświadczenia z prowadzenia zajęć - zawarte  w V Szkolnym Zeszycie Naukowym
Łódź.2006

 4. "Pochwała prowincji"
Artykuł pt." Polski Folklor Muzyczny - przedmiot ponownie eksperymentalny"
- krótkie scharakteryzowanie przedmiotu i aktualna sytuacja   przywracania  go do szkół muzycznych.
Konferencja etnologiczna - Sandomierz 2007


Do góry