Powrót

Beata Maria Michniewicz


- kierownik Sekcji Teorii - od 1996 r.
- nauczyciel dyplomowany - 2002 r.
- ekspert MENiS od 2003 r.

PSM I stopnia
- kształcenie słuchu kl. I - VI
- orkiestra dęta PSM I i II stopnia - dyrygent

Uniwersytet im. F. Chopina w Warszawie
- metodyka kształcenia słuchu
Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych AMFC im. F. Chopina W Warszawie - wykłady zmienne

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku
- metodyka kształcenia słuchu w klasach I - III i IV - VI na Podyplomowych Studiach w zakresie nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia - II edycja

Działalność dydaktyczna
2000/2001
Wykład i lekcja otwarta dla uczestników I Makroregionalnego Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia - Suwałki

2001/2002
Lekcja zewnętrzna dla nauczycieli regionu podlaskiego i warmińsko - mazurskiego-Suwałki
Wykład "Kształcenie słuchu - nowe metody nauczania" , lekcje otwarte z uczniami kl. I/6, II/6 i III/6 - konsultacje w ramach Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli regionu podlaskiego w PSM I i II stopnia - Łomża
Wykład, lekcje otwarte z uczniami, konsultacje na zaproszenie nauczycieli Sekcji Teorii Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - Ełk
lekcja otwarta dla uczestników II Makroregionalnego Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia - Suwałki

2002/2003
Wykład dla studentów V roku Edukacji Szkolnej AMFC im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku
Lekcja otwarte dla nauczycieli PSM I stopnia w ZSM Białymstoku
Prezentacja pomocy dydaktycznych do kształcenia słuchu

2003/2004
Wykład na Ogólnopolskiej Sesji Naukowo - Metodycznej organizowanej przez Międzyuczelnianą Katedrę Kształcenia Słuchu AMFC w Warszawie "Nauczanie kształcenia słuchu w klasach I - III szkół muzycznych I stopnia"
Ogólnopolska sesja naukowo-merytoryczna - Z zagadnień nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w szkole muzycznej I stopnia

2005/2006
Międzynarodowy Projekt Suwałki - Grodno - Białystok
Wykład w PSM I i II stopnia w Suwałkach
Wykład na AMFC Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku
Wykład dla studentów Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych AMFC im. F. Chopina w Warszawie - wykłady zmienne

2007/2008
Wykład dla studentów - Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych AMFC im. F. Chopina w Warszawie - wykłady zmienne

2009/2010
Wykład, lekcje otwarte z uczniami, konsultacje na zaproszenie nauczycieli Sekcji Teorii Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu
Wykład dla studentów - Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych AMFC im. F. Chopina w Warszawie - wykłady zmienne

Publikacje
1999/2000
 Laureatka konkursu CEA i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na podręcznik, materiały metodyczne "Kształcenie słuchu na wesoło" - podręcznik dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia /wpis do indeksu/ Numer w zestawie DEA.I.KP>7602-2/2000 http://www.cea.art.pl/publikacje.html

 2001/2002
Opracowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia kształcenia słuchu
"W Krainie Pięciu Linii" - INTERWAŁY - zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas I - III PSM I st.

 "Domino Gamowe I" - dla klas I - III PSM I st.
"Domino Gamowe II" - dla uczniów klas IV - Vi PSM I st.

2006/2007
"Ważny początek" artykuł do Biuletynu Akademickiego AMFC im .F. Chopina w Warszawie

2007/2008
 "Z zagadnień nauczania kształcenia słuchu w szkole muzycznej pierwszego stopnia" Danuta Dobrowolska-Marucha (red.) Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Wyd. II, (poprawione i rozszerzone), Warszawa 2007

Publikacje AMFC
Praca zbiorowa wykładowców akademickich: dr Alicji Kozłowskiej-Lewny AM w Gdańsku, dr Marii Wacholc AM w Warszawie mgr Marii Ćwiklińskiej AM w Poznaniu , mgr Małgorzaty Rogozińskiej PSM I stopnia w Żyrardowie , mgr Beaty Michniewicz PSM I i II stopnia w Suwałkach dr Barbary Stencel, AM w Katowicach ,Ewy Stachurskiej i Ewy Wilczyńskiej oraz Anny Daniszewskiej. AM w Warszawie

Osiągnięcia
2000/2001
Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas VI szkół muzycznych I stopnia - Olsztyn
Michalina Dziuba - III miejsce
Magdalena Sowul kl .V/6 - wyróżnienie

2001/2002
Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia - Olsztyn
Agata Naumowicz - I miejsce
Ewa Salamon - III miejsce
Pamela Sinicka - wyróżnienie

2002/2003
I Makroregionalny Konkurs Solfeżowy z kształcenia słuchu dla uczniów klas IV szkół muzycznych I stopnia - Suwałki
Adam Żukowski - I miejsce
Agata Naumowicz - I miejsce

2003/2004
II Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas IV szkół muzycznych I stopnia Suwałki
Agata Moruszewicz- wyróżnienie
Olga Nalaskowska - wyróżnienie
Maja Michniewicz - wyróżnienie

I Makroregionalny Turniej Solfeżowy dla uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia Suwałki
I miejsce zespół w składzie:
Maciek Warakomski
Maciek Gryczan
Mateusz Fejfer
Tytuł Mistrza Gamowego - Maciej Warakomski

2004/2005
Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas VI szkół muzycznych I stopnia - Olsztyn
Adam Żukowski - wyróżnienie

III Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas IV szkół muzycznych I stopnia - Suwałki
Maciej Warakomski - III miejsce

II Makroregionalny Turniej Solfeżowy dla uczniów klas III szkół muzycznych I st. - Suwałki
I miejsce zespół w składzie:
Barbara Wołczek
Justyna Ołów
Diana Bobrowska
Tytuł Mistrza Gamowego - Justyna Ołów

2005/2006
IV Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas IV szkół muzycznych I stopnia Suwałki
Diana Bobrowska - I miejsce
Barbara Wołczek - II miejsce
Justyna Ołów - wyróżnienie
Barbara Nawalska - Wyróżnienie

Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia - Olsztyn
Dorota Ejlak - wyróżnienie

Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas VI/6 i IV/4 szkół muzycznych I stopnia - Suwałki
Maja Michniewicz - Tytuł laureata
Magdalena Ceran - Tytuł laureata

2007/2008
III Makroregionalny Turniej Solfeżowy dla uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia - Suwałki
II miejsce zespół w składzie: Filip Ejlak, Monika Goździewska, Agata Serafin
III miejsce zespół w składzie: Katarzyna Jurewicz, Magdalena Lewoc, Joanna Lewoc

Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia - Olsztyn
Filip Ejlak - I miejsce

Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas VI/6 i IV/4 szkół muzycznych I stopnia - Suwałki
Barbara Wołczek - I miejsce
Diana Bobrowska - wyróżnienie
Justyna Ołów - wyróżnienie

2008/2009
Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas VI/6 i IV/4 szkół muzycznych I stopnia - Olsztyn
Filip Ejlak kl. IV/6 - II miejsce

Makroregionalny Konkurs z kształcenia Słuchu dla uczniów klas III szkół muzycznych pierwszego stopnia - Bydgoszcz
Andrzej Raczkowski kl. II/6 - II miejsce

VII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas IV/6 i II-III/4 szkół muzycznych pierwszego stopnia - Suwałki
Filip Ejlak kl. - II miejsce
Andrzej Raczkowski kl. II/6 - II miejsce
Monika Goździewska - II miejsce
Bartłomiej Bogdan - wyróżnienie
Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla uczniów klas VI/6 i IV/4 szkół muzycznych I stopnia - Suwałki
Marta Falińska - Tytuł Laureata
Dorota Ejlak - Tytuł Laureata

Wewnątrzszkolny Konkurs Solfeżowy klas I PSM I st. w Suwałkach
Żegaczewska Nina - I miejsce
Szczepkowski Artur - II miejsce
Wielogórksa Maja - wyróznienie
Kotarski Wiktor - wyróżnienie
Daniłowicz Julia - wyróżnienie

Wewnątrzszkolny Konkurs Solfeżowy klas II PSM I st. w Suwałkach
Raczkowski Andrzej - I miejsce
Niewulis Laura - II miejsce
Bogdan Zuzanna - III miejsce
Bobowicz Urszula - wyróżnienie
Kozłowski Karol - wyróżnienie
Stankiewicz Izabela - wyróżnienie

Wewnątrzszkolny Konkurs Solfeżowy klas V PSM I st. w Suwałkach
Ciszewski Wojciech - wyróżnienie

Działalność organizacyjna
- organizator Warsztatów Muzycznych - jako korelacja przedmiotu kształcenie słuchu , z sekcjami instrumentalnymi. Poszukiwanie wspólnych i jednakowych sposobów przekazywania treści muzycznych. Poznawanie i omawianie literatury muzycznej - dziecięcej, opracowywanie i realizacja instrumentacji, wspólne koncerty
- organizator lekcji otwartych z udziałem rodziców mających na celu przybliżenie problematyki przedmiotu kształcenie słuchu .
- organizator wycieczek szkolnych do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie - od 2000 r. 16 przedstawień.
- organizator i wystawy prac - dyktand melodycznych , rytmicznych , interwałowych
- organizacja koncertów dziecięcych integrujących młodzież szkolną i uczestników muzycznego przedszkola
/cyklicznie 2 koncerty w roku od 2000 r. - Koncert Wigilijny i Koncert na zakończeni Roku Szkolnego.
- organizator seminariów:

2000/2001
I Makroregionalnego Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia
Zaproszona do współpracy prof. Bożenna Sawicka AMFC im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku

2001/2002
II Makroregionalnego Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia
Zaproszona do współpracy prof. D. Dobrowolska- Marucha
AMFC im. F. Chopina w Warszawie

2003/2004
III Makroregionalnego Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia
Zaproszona do współpracy prof. Ewa Nowak AM w Poznaniu

2004/2005
IV Makroregionalnego Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia
Zaproszona do współpracy prof. D. Dobrowolska- Marucha
AMFC im. F. Chopina w Warszawie

2006/2007
V Makroregionalnego Seminarium Solfeżowego dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia
Zaproszona do współpracy prof. E. Stachurska
AMFC im. F. Chopina w Warszawie


Do góry