Powrót

Barbara Gref


- nauczyciel mianowany

PSM I stopnia
- kształcenie słuchu
- audycje muzyczne

PSM II stopnia
- kształcenie słuchu - kl. I-II
- zasady muzyki

Osiągnięcia
2000/2001
I Regionalny Konkurs Wiedzy o Muzyce "Życie i twórczość twórczość W.A. Mozarta" w Ełku, Michalina Dziuba - I miejsce

Regionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych I st. w Olsztynie
Magdalena Szmulik - wyróżnienie

2001/2002
Regionalny Konkurs z Audycji Muzycznych pt. "Życie i twórczość Stanisława Moniuszki" w Olsztynie
Paulina Jabłońska wyróżnienie
Jurata Birgiel - wyróżnienie

2004/2005
III Regionalny Konkurs Wiedzy o Muzyce pt. "Fryderyk Chopin oraz Konkursy Chopinowskie" w Ełku
Joanna Bobrowska - III miejsce

2005/2006
IV Makroregionalny Konkurs Solfeżowy klas IV szkól muzycznych pierwszego stopnia w Suwałkach
Urszula Chomicz - III miejsce
Andrzej Szczepańczyk - III miejsce

2007/2008
II Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla klas VI/6 i IV/4 szkól muzycznych pierwszego stopnia w Suwałkach
Urszula Chomicz - II miejsce

2008/2009
Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla klas VI/6 i IV/4 szkól muzycznych pierwszego stopnia w Olsztynie
Piotr Raczkowski - wyróżnienie I

Wewnątrzszkolny Konkurs Solfeżowy klas V PSM I st. w Suwałkach
Piotr Raczkowski - I miejsce
Agnieszka Mackiewicz - II miejsce

III Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla klas VI/6 i IV/4 szkól muzycznych pierwszego stopnia w Suwałkach
Piotr Raczkowski - Tytuł Laureata I miejsca

Działalnośc organizacyjna
1997/1998
I Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina dla uczniów kl. V-VI/6 i III-IV/4 PSM I stopnia - organizacja i prowadzenie

1999/2000
II Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości J.S. Bacha dla uczniów kl. V-VI/6 i III-IV/4 PSM I stopnia - organizacja i prowadzenie

2001/2002
III Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości H. Wieniawskiego pt. "Czarodziejskie skrzypce" dla uczniow kl. V-VI/6 i III-IV/4 PSM I stopnia - organizacja i prowadzenie

2002 - 2005
Koncerty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - organizacja i prowadzenie

2004/2005
IV Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina dla uczniow kl. V-VI/6 i III-IV/4 PSM I stopnia - organizacja i prowadzenie

2005/2006
II Warsztaty Muzyczne "Polskie Tańce Narodowe" dla uczniów kl. I-VI/6 PSM I stopnia - współorganizacja

2006/2007
V Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości R. Schumanna dla uczniów kl. I - VI PSM II stopnia - wspólorganizacja

III Warsztaty Muzyczne "Tańce dawne - renesans" dla uczniów kl. I-VI PSM II stopnia - współorganizacja

2007/2008
VI Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości K. Szymanowskiego dla uczniow kl. VI/6 i Iv/4 PSM I stopnia i kl. I - VI PSM II stopnia - wspólorganizacja

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej oraz otwarcie Auli Jana Pawła II w muzeum w Sejnach -- organizacja i prowadzenie koncertu

2008/2009
IV Warsztaty Muzyczne "Tańce historyczne - barok" dla uczniow PSM II stopnia - współorganizacja

Konkurs Piosenki Przedszkolnej Suwałki 2009- udział w pracach jury

Cykl koncertów dla Ośrodka Rehabilitacyjnego "Maniówka" z udziałem uczniow PSM I i II stopnia w Suwałkach - organizacja i prowadzenie

Koncert w Domu Pomocy społecznej "Kalina" z udziałem uczniow PSM I i II stopnia w Suwałkach - organizacja i prowadzenie
Letni Salonik Muzyczny w Budzie Ruskiej - cykl koncertu z udziałem uczniow PSM I i II stopnia w Suwałkach - współorganizacja i prowadzenie od 2006 r


Do góry