Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Występ artystyczny - brzmienie skrzypiec, gitary, trąbki i klarnetu. Pięknie czytać można nie tylko litery, ale i nuty!