Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Projekt "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach
poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie"


www.pois.gov.pl

www.pois.gov.pl

Nazwa projektu: "Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie"

Całkowity koszt projektu: 31 788 235,29 zł

Wysokość dofinansowania przez UE: 85%
------------------------------------------------

Podstawowy zakres projeku:

- przebudowa, rozbudowa, (profesjonalna sala koncertowa) i modernizacja budynku szkoły muzycznej,
- wyposażenie pomieszczeń, w tym sprzęt komputerowy,
- zakup instrumentów muzycznych niezbędnych do realizacji celów projektu i trwale związanych z projektem,
- rozbudowa strony internetowej,

Cele i korzyści:

- zwiększenie dostępności i jakości oferty edukacyjnej PSM I i II stopnia w Suwałkach,
- zwiększenie dostępności i jakości oferty kulturalnej,
- korzyści społeczno - ekonomiczne osiągnięte w wyniku realizacji projektu,
- realizacja polityk horyzontalnych UE:
** wyrównywania szans,
** pozytywnego wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i transgranicznej w zakresie szeroko rozumianej kultury i edukacji muzycznej.

Ogłoszenia o inwestycji: Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

GALERIA X - 4 LISTOPADA 2013 - kliknij na obrazekGALERIA IX - 8 MAJA 2012 - kliknij na obrazekGALERIA VIII - 26 MARCA 2012GALERIA VII - 3 GRUDNIA 2011GALERIA VI - SIERPIEŃ 2011


Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011

GALERIA V - LIPIEC 2011


Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - sierpień 2011

GALERIA IV - 5 MARCA 2011


Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 5 marca 2011

GALERIA III - 28 LUTEGO 2011


Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 28 lutego 2011

GALERIA II - 21 STYCZNIA 2011


Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 21 stycznia 2011

GALERIA I - 17 WRZEŚNIA 2010


Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010
Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010 Remont i rozbudowa PSM w Suwałkach - 17 września 2010